Tjenester

Nybygg

Planleggingsprosessen av nybygg er spennende, men også krevende. De fleste bygger bare en gang, og der er derfor viktig at ditt oppdrag blir tatt hånd om av håndverkere som har evne og vilje til å utføre oppdraget med respekt for dine ønsker og forventninger.

Tilbygg og Reparasjoner

Rehabilitering og restaurering utføres med respekt. På restaureringsoppdrag, der bygningsmassen skal fremstå så identisk som overhode mulig i forhold til slik det en gang ble bygget, settes vi hele tiden på utfordringer. Vi liker slike utfordringer, og vi er trygge på at vi får det til.

Bad - kjøkken

Et bad stiller store krav til de involverte håndverkerne, enten det er rehabilitering eller bygging av nytt. Det er også mange som vil bli involvert i en slik prosess. Alle har sine oppgaver som krever både kunnskap er sertifiseringer.

Vinduer

Utskifting av gamle vinduer og dører har blitt stor del av vår virksomhet. Mange er ikke klar over hvor store varmetap som unødvendig forsvinner ut av huset. Forskjellen på gamle nye vinduer merkes først når de nye er på plass. Da merkes det godt – både på varmen og oppvarmingskostnadene.

Tak og gulv

Legging av nytt, eller skifte av eldre tak er jobber som mange ønsker hjelp med. Ikke bare fordi selve arbeidet stiller strenge krav til sikkerhet og HMS, men også fordi det er svært viktig at tak blir 100% tette.